Update Boosterprik

Eindelijk is duidelijk waardoor de Pfizer booster toegediend op 23 December niet in mijn RIVM te zien is.

Vaccinaties geregistreerd tussen 28-12-2021 en 06 -01-2021 zijn bij alle huisartsenpraktijken gebruik makend van het huisarts informatiesysteem zorgdossier zijn niet doorgekoppeld naar het RIVM.
Dit is een landelijk probleem. Onze vaccinaties zijn geregistreerd op 30 december 2021

Men is landelijk aan het kijken hoe dit probleem op te lossen.  In de tussentijd kunnen wij u voorzien van een geldige QR-code die u zelf kunt toevoegen.

Voor het ontvangen van deze QR- code vragen wij u tijdens kantooruren contact op te nemen met de huisartsenpraktijk of te mailen naar hpvandepas@cohesie.org