Overdracht medisch dossier

Bent u nieuw bij ons? Vraag dan uw vorige huisarts uw dossier naar ons op te sturen. Geef hierbij de naam van uw nieuwe huisarts door.

Het is belangrijk om de naam van uw nieuwe huisarts ook door te geven aan het ziekenhuis of andere zorgverleners waar u onder behandeling bent. Uw medische informatie komt dan bij uw nieuwe huisarts terecht.

Wilt u meer weten: KNMG Advies voor overdracht patiëntendossier bij verandering van huisarts.