Informatie met betrekking tot het Corona virus

Het kan u niet ontgaan zijn dat we op dit moment voor een uitdaging staan door het uitbreken en de verspreiding van het COVID -19 virus (Corona epidemie).

Overal worden maatregelen genomen om een snelle verspreiding van dit virus tegen te gaan zodat we kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren.

Ook het team Van de Pas heeft daarom enkele voorzorgsmaatregelen genomen.

Wij verzoeken u NIET naar de praktijk te komen, maar eerst telefonisch contact op te nemen. We starten met de telefonische triage aan de telefoon. De assistente vraagt u voor welke klachten u belt.

Als u vragen heeft of adviezen wenst met betrekking tot het COVID-19 virus, kan het zijn dat zij u doorverbindt naar een student die u kan informeren over de huidige stand van zaken.

We proberen de patiëntenstroom naar de praktijk zoveel mogelijk te beperken. Klachten die niet acuut zijn of als u een afspraak heeft voor preventief onderzoek zoals bloeddrukcontroles, vitamine-injectie’s etc, worden verplaatst naar een ander moment.

Testen op een mogelijke COVID-19 enkel bij opname in het ziekenhuis. Volgens protocol ziekenhuis

Als u verkoudheidsklachten heeft EN/OF hoesten EN koorts ( > 38 ‘) en een  beoordeling noodzakelijk is, (bijvoorbeeld omdat u benauwd bent, ernstig ziek of tot een kwetsbare groep behoort) wordt er een afspraak voor u gemaakt op een speciaal spreekuur of visite gereden

Indien u niet tot deze kwetsbare groep behoort, adviseren wij u om thuis uit te zieken en alleen paracetamol zo nodig te gebruiken. Thijmstroop, neusspray en stomen kunnen uw klachten mogelijk ook verlichten.

Behoort u tot de groep waarbij een beoordeling gewenst is, dan proberen we deze afspraken te clusteren op een speciale spreekuurlokatie, zodat een gescheiden patientenstroom ontstaat.

U wordt  verzocht  op deze lokatie plaats te nemen in  de wachtruimte. U krijgt een mondkapje uitgereikt en desinfectie materiaal. U mag maximaal 1 begleider meenemen naar dit spreekuur De arts komt u vervolgens ophalen  in een beschermende uitrusting. Deze kamer wordt meerdere keren  per dag extra gereinigd. In de wachtkamer mogen maximaal 2 mensen aanwezig zijn (1 begeleider en patiënt ) Ziet u  iemand in de wachtkamer, dan verzoeken wij u buiten te wachten.

Corona spreekuur locatie: Onderste straat 1  Helden.

Algemene hygiëne

Verder willen we u nogmaals attenderen op het belang van algemene hygiëne:

  • Houd afstand
  • Hoest of nies in uw elleboog
  • Was regelmatig uw handen
  • Gebruik tissues of wegwerpdoekjes
  • Reinig mogelijk besmette oppervlakken

Voor algemene up-to-date informatie verwijzen we u naar de site van het RIVM: www.rivm.nl

Wij hopen dat u deze periode goed doorkomt en wensen u vooral een goede gezondheid.