Corona update omtrent behandeling

Huisartsenpraktijk  M. van de Pas  benadrukt dat de behandelmethode voor COVID-19 zoals toegepast door een huisarts uit Meijel niet wetenschappelijk onderbouwd is. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is het beeld dat bij veel patiënten ontstaat over deze behandelmethode. We maken ons zorgen over dit beeld en onderstrepen dat deze experimentele wijze van behandelen wel degelijk risico’s met zich meebrengt. De huisartsen aangesloten bij Cohesie zoals onze praktijk  bieden deze methode daarom niet aan.

Wij steunen en sluiten ons aan bij de reactie van de GGD Limburg-Noord op de behandelmethode van de Meijelse huisarts:
“Dit is een experimentele behandeling met mogelijke risico’s voor sommige patiënten. Deze medicatie mag niet zomaar bij iedereen worden voorgeschreven. Bij een te hoge dosis kan het middel erger zijn dan de kwaal en het kan bij normale dosering al gevaarlijk zijn voor mensen met hartproblemen. Om te kijken of dit een goede behandeling is, moet er gedegen onderzoek gedaan worden.”

Huisartsen aangesloten bij Cohesie volgen voor de behandeling van COVID-19 de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).”