Aanpassing corona maatregelen

Beste bezoeker,

Vanwege het aanpassen van de corona maatregelen mogen wij een maximaal aantal patiënten binnen hebben in het pand. Daarom vragen wij  u waar mogelijk alleen te komen en vooral niet te vroeg te komen. Daarnaast zal de assistente u vragen bij het maken van de afspraak om buiten te wachten, zodra u aan de beurt bent belt de betreffende zorgverlener u op het afgesproken 06 nummer om te laten weten dat u aan de beurt bent. Let hierbij op de 1.5 meter afstand van elkaar, wacht in het park of in de auto en ga niet voor de deur wachten waar u mogelijk andere bezoekers hinderd.

Mocht het wachten te lang duren, aarzel dan niet om even bij de assitente te informeren naar de wachttijd, dit kan telefonisch of komt even informeren aan de balie boven.

Alvast vriendelijk dank voor uw begrip en medewerking.

Corona Update

Het coronaspreekuur zal per 6-5-20 niet meer plaats vinden op het depandance in Helden. Dit met de reden dat het aantal besmettingen met het Covid-19 virus ook hier in de regio gelukkig afneemt. Dr. van de Pas zal de verdachte patiënten thuis bezoeken zij zullen dus niet op de praktijk worden uitgenodigd.

De overige afspraken op de praktijk worden weer zoveel mogelijk opgepakt, dit gebeurt wel met enkele aanpassingen, zo mogen er maximaal 3 personen tegelijk in de wachtkamer zitten en is iedereen die plaats neemt in de wachtkamer verplicht om een mondkapje te dragen. Dit alles met als doel de zorg zo veilig mogelijk te bieden voor iedereen.

Wij willen u daarom vragen om indien mogelijk alleen naar de praktijk te komen en niet te vroeg op de afspraak te komen. Bij aankomst ontvangt u een mondkapje van de assistente, meld u zich daarom bij aankomst.

Daarnaast vragen wij u indien u ziet dat er meer dan drie personen in de wachtkamer zitten op de gang te wachten tot u naar binnen kunt. Dit om de 1,5 meter richtlijn te hanteren.

Zoals u hierboven heeft kunnen lezen doen wij er alles aan om u zo goed en veilig mogelijk te helpen, heeft u klachten of vragen neem dan gerust contact met ons op en blijf er niet mee rondlopen, wij helpen u graag!

Stel het contact met de huisarts en ziekenhuis niet onnodig uit!

Beste patiënt,

Vanaf het moment dat corona in deze regio werd geconstateerd hebben we meteen maatregelen getroffen om de grote patiëntenstroom aan te kunnen én de veiligheid voor alle patiënten en medewerkers te waarborgen.

Wij zien dat patiënten met niet-corona gerelateerde klachten de zorg bij de huisarts mijden wegens angst om hier besmet te raken met het virus. Dit is onnodig en kan zelfs lijden tot ernstige klachten! Wij willen u vragen ons te bellen indien u klachten heeft. De assistente en huisarts zullen dan samen met u kijken of het nodig is om naar de praktijk te komen.

Indien u corona gerelateerde klachten heeft zullen wij een afspraak voor u inplannen op het coronaspreekuur. Dit spreekuur vindt plaats op een andere locatie namelijk; onderstestraat 1A te Helden. Hiermee zorgen we ervoor dat (mogelijk) besmette patiënten niet in aanraking komen met niet-besmette patiënten.

Alle overige afspraken met de assistente en de Praktijondersteuner kunnen gewoon doorgaan met uitzondering van de longfunctie testen.

Mocht de huisarts u doorverwijzen naar het ziekenhuis dan is dit nodig. Ook in het ziekenhuis treffen ze de nodige maatregelen voor uw veiligheid en die van de medewerkers waar te borgen.

Zoals u hierboven kunt lezen doen we er alles aan om een veilige omgeving te creëren waar u met al uw vragen terecht kunt. Bij deze nodigen wij u nogmaals uit om ons te bellen zoals u dat voorheen ook zou hebben gedaan, wij helpen u graag.

Met vriendelijke groet,

 

Team Huisartsenpraktijk M. van de Pas

 

Corona update omtrent behandeling

Huisartsenpraktijk  M. van de Pas  benadrukt dat de behandelmethode voor COVID-19 zoals toegepast door een huisarts uit Meijel niet wetenschappelijk onderbouwd is. ‘Baat het niet dan schaadt het niet’ is het beeld dat bij veel patiënten ontstaat over deze behandelmethode. We maken ons zorgen over dit beeld en onderstrepen dat deze experimentele wijze van behandelen wel degelijk risico’s met zich meebrengt. De huisartsen aangesloten bij Cohesie zoals onze praktijk  bieden deze methode daarom niet aan.

Wij steunen en sluiten ons aan bij de reactie van de GGD Limburg-Noord op de behandelmethode van de Meijelse huisarts:
“Dit is een experimentele behandeling met mogelijke risico’s voor sommige patiënten. Deze medicatie mag niet zomaar bij iedereen worden voorgeschreven. Bij een te hoge dosis kan het middel erger zijn dan de kwaal en het kan bij normale dosering al gevaarlijk zijn voor mensen met hartproblemen. Om te kijken of dit een goede behandeling is, moet er gedegen onderzoek gedaan worden.”

Huisartsen aangesloten bij Cohesie volgen voor de behandeling van COVID-19 de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en het Nederlandse Huisartsen Genootschap (NHG).”

HAP VENRAY CORONA HAP

Persbericht: Huisartsenpost Venray verhuist naar VieCuri Venray en wordt “Corona HAP”

30 mrt 2020

 

Huisartsenpost (HAP) Venray verhuist maandag 30 maart naar een (tijdelijke) nieuwe locatie met een grotere capaciteit in behandelkamers. Deze locatie is gevonden in VieCuri Venray. Tot verhuizing is overgegaan om te kunnen waarborgen dat we de komende periode over voldoende fysieke ruimte blijven beschikken op de HAP in Venray. De HAP in Medisch Centrum De Wieënhof is gedurende deze periode gesloten.

De verwachting is dat de corona-epidemie Nederland nog zo’n 3 tot 6 maanden in zijn greep houdt. We willen er maximaal op voorbereid zijn deze periode goed door te komen. Vanaf vanavond is HAP Venray, op de nieuwe locatie, daarom tevens alle avond-, nacht- en weekenduren (ANW-uren) geopend, waar deze voorheen in de avonden en weekenden tot 23.00u geopend was.

“Corona HAP”

Deze grotere HAP maakt het mogelijk om snel en adequaat de juiste zorg aan de (potentiële) COVID-19 patiënten in onze regio te bieden. We noemen deze HAP daarom de “Corona HAP”. We borgen daarmee patiëntveiligheid en houden regie over de verdeling van noodzakelijke COVID-19 zorg.

Wat betekent dit voor patiënten?

Patiënten in Noord-Limburg die in ANW-uren (spoed-)zorg nodig hebben volgen het reguliere proces. Zij kunnen bellen met het bekende telefoonnummer van de spoedpost; 0900-8818. Daarna volgt een telefonische triage; middels een serie vragen kan de assistent aan de telefoon bepalen of het voor de patiënt nodig is om naar de Huisartsenpost te komen. Soms kan de conclusie ook zijn dat de dienstdoende arts een visite aflegt óf dat de klachten kunnen wachten tot de volgende werkdag waarop de eigen huisarts kan worden gebeld. Deze triage is nu specifiek toegespitst op het scheiden van patiëntenstromen in COVID-verdacht of niet COVID-verdacht. COVID-verdachte patiënten worden ingepland op het spreekuur op de Corona HAP in Venray. Patiënten die met ándere/reguliere zorgvragen bellen, maar ook klachten hebben die passen bij een mogelijke COVID-besmetting (zoals koorts, hoesten, benauwdheid of neusverkoudheid), worden tevens ingepland op de Corona HAP in Venray. Alle andere zorgvragen worden gezien op de Huisartsenpost in Venlo. Het is pertinent niet de bedoeling zonder afspraak naar de Corona HAP toe te gaan, bel voor de eigen veiligheid altijd eerst.

Route en bereikbaarheid

De locatie is gelegen aan de achterzijde van het VieCuri complex (Merseloseweg 130, 5801 CE Venray) en is via de leverancierstoegang bereikbaar, volg de borden ’Corona HAP Venray’. Op de route vind je tevens borden die de parkeerplaats voor onze HAP-locatie aangeven. De parkeerplaatsen direct vóór de deur blijven vrij voor patiënten en de ambulance. De assistent zal de patiënt telefonisch duidelijke aanwijzingen geven waar hij/zij zich kan melden.

Openingstijden HAP Venray & HAP Venlo (enkel bezoeken na telefonische afspraak)

Op werkdagen (maandag t/m vrijdag) van 17:00 uur tot 8:00 uur.
In het weekend van vrijdag 17:00 uur tot maandag 8:00 uur.

Informatie met betrekking tot het Corona virus

Het kan u niet ontgaan zijn dat we op dit moment voor een uitdaging staan door het uitbreken en de verspreiding van het COVID -19 virus (Corona epidemie).

Overal worden maatregelen genomen om een snelle verspreiding van dit virus tegen te gaan zodat we kwalitatief goede zorg kunnen blijven leveren.

Ook het team Van de Pas heeft daarom enkele voorzorgsmaatregelen genomen.

Wij verzoeken u NIET naar de praktijk te komen, maar eerst telefonisch contact op te nemen. We starten met de telefonische triage aan de telefoon. De assistente vraagt u voor welke klachten u belt.

Als u vragen heeft of adviezen wenst met betrekking tot het COVID-19 virus, kan het zijn dat zij u doorverbindt naar een student die u kan informeren over de huidige stand van zaken.

We proberen de patiëntenstroom naar de praktijk zoveel mogelijk te beperken. Klachten die niet acuut zijn of als u een afspraak heeft voor preventief onderzoek zoals bloeddrukcontroles, vitamine-injectie’s etc, worden verplaatst naar een ander moment.

Testen op een mogelijke COVID-19 enkel bij opname in het ziekenhuis. Volgens protocol ziekenhuis

Als u verkoudheidsklachten heeft EN/OF hoesten EN koorts ( > 38 ‘) en een  beoordeling noodzakelijk is, (bijvoorbeeld omdat u benauwd bent, ernstig ziek of tot een kwetsbare groep behoort) wordt er een afspraak voor u gemaakt op een speciaal spreekuur of visite gereden

Indien u niet tot deze kwetsbare groep behoort, adviseren wij u om thuis uit te zieken en alleen paracetamol zo nodig te gebruiken. Thijmstroop, neusspray en stomen kunnen uw klachten mogelijk ook verlichten.

Behoort u tot de groep waarbij een beoordeling gewenst is, dan proberen we deze afspraken te clusteren op een speciale spreekuurlokatie, zodat een gescheiden patientenstroom ontstaat.

U wordt  verzocht  op deze lokatie plaats te nemen in  de wachtruimte. U krijgt een mondkapje uitgereikt en desinfectie materiaal. U mag maximaal 1 begleider meenemen naar dit spreekuur De arts komt u vervolgens ophalen  in een beschermende uitrusting. Deze kamer wordt meerdere keren  per dag extra gereinigd. In de wachtkamer mogen maximaal 2 mensen aanwezig zijn (1 begeleider en patiënt ) Ziet u  iemand in de wachtkamer, dan verzoeken wij u buiten te wachten.

Corona spreekuur locatie: Onderste straat 1  Helden.

Algemene hygiëne

Verder willen we u nogmaals attenderen op het belang van algemene hygiëne:

  • Houd afstand
  • Hoest of nies in uw elleboog
  • Was regelmatig uw handen
  • Gebruik tissues of wegwerpdoekjes
  • Reinig mogelijk besmette oppervlakken

Voor algemene up-to-date informatie verwijzen we u naar de site van het RIVM: www.rivm.nl

Wij hopen dat u deze periode goed doorkomt en wensen u vooral een goede gezondheid.